מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:08:20.340
בקרת ריצה צפון 00:13:18.540
כרוז 00:23:26.140
סיום 00:23:33.340