מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:50.280
בקרת ריצה צפון 00:07:57.800
בקרת אופניים צפון 00:13:07.530
בקרת אופניים דרום 00:20:02.580
סיום אופניים 00:24:49.930
בקרת ריצה דרום 00:30:36.380
בקרת ריצה צפון 00:34:43.980
כרוז 00:35:08.280
סיום 00:35:14.530