מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:52.130
בקרת ריצה צפון 00:07:58.930
בקרת אופניים צפון 00:13:05.930
בקרת אופניים דרום 00:20:03.380
סיום אופניים 00:24:49.930
בקרת ריצה דרום 00:30:36.530
בקרת ריצה צפון 00:34:41.130
כרוז 00:35:01.630
סיום 00:35:06.430