מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:08:01.690
בקרת ריצה צפון 00:13:19.900
כרוז 00:23:19.740
סיום 00:23:27.390