מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:48.930
בקרת ריצה צפון 00:07:41.280
תחילת אופניים 00:08:36.480
בקרת אופניים צפון 00:12:23.830
בקרת אופניים דרום 00:19:11.180
סיום אופניים 00:24:00.430
בקרת ריצה צפון 00:25:29.730
בקרת ריצה דרום 00:30:05.430
כרוז 00:34:48.280
סיום 00:34:54.480