מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:57.140
בקרת ריצה צפון 00:12:51.990
כרוז 00:22:07.790
סיום 00:22:14.290