מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:46.980
בקרת ריצה צפון 00:07:40.830
בקרת אופניים צפון 00:12:22.880
בקרת אופניים דרום 00:19:12.580
סיום אופניים 00:24:01.680
בקרת ריצה צפון 00:25:28.930
בקרת ריצה דרום 00:29:36.300
בקרת ריצה צפון 00:33:37.780
כרוז 00:34:03.180