מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:20.490
בקרת ריצה צפון 00:12:21.400
כרוז 00:22:02.900
סיום 00:22:08.990