מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:48.480
תחילת אופניים 00:08:39.680
בקרת אופניים צפון 00:12:23.180
בקרת אופניים דרום 00:19:10.780
סיום אופניים 00:23:59.830
בקרת ריצה צפון 00:25:26.830
בקרת ריצה דרום 00:29:31.800
בקרת ריצה צפון 00:33:25.680
כרוז 00:33:48.680