מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:47.830
תחילת אופניים 00:08:32.780
בקרת אופניים צפון 00:12:14.480
בקרת אופניים דרום 00:19:11.630
סיום אופניים 00:23:58.680
בקרת ריצה צפון 00:25:26.480
בקרת ריצה דרום 00:29:30.430
בקרת ריצה צפון 00:33:12.830
כרוז 00:33:33.580
סיום 00:33:38.480