מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:52.990
בקרת ריצה צפון 00:12:40.490
כרוז 00:21:56.140
סיום 00:22:01.390