מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:03:46.430
בקרת ריצה צפון 00:07:40.380
תחילת אופניים 00:08:40.380
בקרת אופניים צפון 00:12:22.130
בקרת אופניים דרום 00:19:10.280
סיום אופניים 00:23:59.780
בקרת ריצה צפון 00:25:26.780
בקרת ריצה דרום 00:29:30.630
בקרת ריצה צפון 00:33:12.280
כרוז 00:33:30.530
סיום 00:33:34.830