מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:36.790
בקרת ריצה צפון 00:12:37.140
כרוז 00:21:54.140
סיום 00:21:59.490