מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:06:41.890
בקרת ריצה צפון 00:11:07.990
בקרת ריצה דרום 00:15:51.890
בקרת ריצה צפון 00:20:32.540
כרוז 00:20:56.940
סיום 00:21:01.790