מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:05:08.520
בקרת ריצה צפון 00:10:23.200
בקרת ריצה דרום 00:15:55.870
בקרת ריצה צפון 00:21:30.200
בקרת ריצה דרום 00:27:15.270
בקרת ריצה צפון 00:32:54.570
בקרת ריצה דרום 00:38:42.320
בקרת ריצה צפון 00:44:22.570
תחילת אופניים 00:46:56.870
בקרת אופניים צפון 00:52:03.720
בקרת אופניים דרום 00:59:46.420
בקרת אופניים צפון 01:09:43.520
בקרת אופניים דרום 01:17:17.370
בקרת אופניים צפון 01:27:12.770
בקרת אופניים דרום 01:34:54.570
בקרת אופניים צפון 01:45:22.770
בקרת אופניים דרום 01:53:27.700
סיום אופניים 01:59:24.370
בקרת ריצה דרום 02:08:31.520
בקרת ריצה צפון 02:14:16.670
בקרת ריצה דרום 02:20:09.670
בקרת ריצה צפון 02:25:55.720
כרוז 02:26:28.620
סיום 02:26:37.120