מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:05:43.300
בקרת ריצה צפון 00:11:19.580
בקרת ריצה דרום 00:17:02.980
בקרת ריצה צפון 00:22:40.230
בקרת ריצה דרום 00:28:24.300
בקרת ריצה צפון 00:33:55.530
בקרת ריצה דרום 00:39:33.580
בקרת ריצה צפון 00:45:05.530
תחילת אופניים 00:47:24.280
בקרת אופניים צפון 00:52:38.830
בקרת אופניים דרום 00:59:59.130
בקרת אופניים צפון 01:09:22.230
בקרת אופניים דרום 01:16:25.180
בקרת אופניים צפון 01:25:51.630
בקרת אופניים דרום 01:32:57.780
בקרת אופניים צפון 01:42:36.280
בקרת אופניים דרום 01:49:47.380
סיום אופניים 01:55:26.800
בקרת ריצה דרום 02:04:28.300
בקרת ריצה צפון 02:10:13.580
בקרת ריצה דרום 02:16:06.280
בקרת ריצה צפון 02:21:39.300
כרוז 02:22:11.180
סיום 02:22:19.430
בקרת ריצה צפון 02:37:24.530