מקטע זמן
כניסה למכלאה 00:16:13.400
בקרת ריצה דרום 00:39:41.240
בקרת ריצה צפון 00:45:37.490
בקרת ריצה דרום 00:51:39.640
בקרת ריצה צפון 00:57:37.740
בקרת ריצה דרום 01:03:44.440
בקרת ריצה צפון 01:09:43.690
בקרת ריצה דרום 01:15:46.790
בקרת ריצה צפון 01:21:37.640
תחילת אופניים 01:25:04.390
בקרת אופניים צפון 01:31:53.400
בקרת אופניים דרום 01:41:21.400
בקרת אופניים צפון 01:54:05.390
בקרת אופניים דרום 02:03:36.900
בקרת אופניים צפון 02:16:31.690
בקרת אופניים דרום 02:25:56.540
סיום אופניים 02:54:17.490
בקרת ריצה דרום 03:03:46.190
בקרת ריצה צפון 03:10:42.890
בקרת ריצה דרום 03:17:37.940
בקרת ריצה צפון 03:24:29.400
כרוז 03:25:06.400
סיום 03:25:14.940