מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:39:14.740
בקרת ריצה צפון 00:44:42.640
בקרת ריצה דרום 00:50:23.840
בקרת ריצה צפון 00:56:04.490
בקרת ריצה דרום 01:01:50.900
בקרת ריצה צפון 01:07:27.140
בקרת ריצה דרום 01:13:06.690
בקרת ריצה צפון 01:18:37.640
תחילת אופניים 01:20:13.290
בקרת אופניים צפון 01:25:40.400
בקרת אופניים דרום 01:33:32.890
בקרת אופניים צפון 01:44:28.900
בקרת אופניים דרום 01:52:23.340
בקרת אופניים צפון 02:03:12.790
בקרת אופניים דרום 02:11:10.890
בקרת אופניים צפון 02:22:12.740
בקרת אופניים דרום 02:30:14.790
סיום אופניים 02:36:19.890
בקרת ריצה דרום 02:44:09.140
בקרת ריצה צפון 02:49:43.740
בקרת ריצה דרום 02:55:28.540
בקרת ריצה צפון 03:00:52.400
סיום 03:01:22.540