מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:39:24.840
בקרת ריצה צפון 00:45:02.740
בקרת ריצה דרום 00:50:59.290
בקרת ריצה צפון 00:56:46.990
בקרת ריצה דרום 01:02:50.240
בקרת ריצה צפון 01:08:42.990
בקרת ריצה דרום 01:14:54.240
בקרת ריצה צפון 01:20:48.440
תחילת אופניים 01:22:41.440
בקרת אופניים צפון 01:27:54.640
בקרת אופניים דרום 01:36:03.540
בקרת אופניים צפון 01:46:25.790
בקרת אופניים דרום 01:54:10.640
בקרת אופניים צפון 02:04:27.790
בקרת אופניים דרום 02:12:11.490
בקרת אופניים צפון 02:22:30.990
בקרת אופניים דרום 02:30:12.340
סיום אופניים 02:35:52.490
בקרת ריצה דרום 02:43:39.540
בקרת ריצה צפון 02:49:18.640
בקרת ריצה דרום 02:55:08.440
בקרת ריצה צפון 03:00:39.990
כרוז 03:01:05.640
סיום 03:01:11.390