מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:04:15.330
בקרת ריצה צפון 00:08:36.730
בקרת ריצה דרום 00:13:14.880
בקרת ריצה צפון 00:17:58.830
תחילת אופניים 00:19:01.480
בקרת אופניים צפון 00:31:20.680
בקרת אופניים דרום 00:39:56.580
בקרת אופניים צפון 00:51:59.430
בקרת אופניים דרום 01:02:49.230
סיום אופניים 01:10:20.300
בקרת ריצה דרום 01:31:42.830
בקרת ריצה צפון 01:49:04.800
כרוז 01:50:55.830
סיום 01:51:38.280