מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:05:42.130
בקרת ריצה צפון 00:11:37.880
בקרת ריצה דרום 00:17:40.480
בקרת ריצה צפון 00:23:47.430
תחילת אופניים 00:27:54.530
בקרת אופניים צפון 00:39:02.380
בקרת אופניים דרום 00:47:34.630
בקרת אופניים צפון 00:59:00.430
בקרת אופניים דרום 01:07:31.930
סיום אופניים 01:14:19.730
בקרת ריצה דרום 01:26:52.580
בקרת ריצה צפון 01:32:59.180
כרוז 01:33:33.380
סיום 01:33:40.380