מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:06:19.280
בקרת ריצה צפון 00:13:21.330
בקרת ריצה דרום 00:20:24.330
בקרת ריצה צפון 00:27:54.980
תחילת אופניים 00:32:09.330
בקרת אופניים צפון 00:39:20.680
בקרת אופניים דרום 00:47:07.930
בקרת אופניים צפון 00:58:31.880
בקרת אופניים דרום 01:06:39.130
סיום אופניים 01:13:19.930
בקרת ריצה דרום 01:24:01.680
בקרת ריצה צפון 01:31:06.980
כרוז 01:31:44.180
סיום 01:31:53.130