מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:44.730
בקרת ריצה צפון 00:15:18.680
בקרת ריצה דרום 00:22:37.330
בקרת ריצה צפון 00:30:36.330
תחילת אופניים 00:34:40.230
בקרת אופניים צפון 00:43:16.380
בקרת אופניים דרום 00:53:24.430
בקרת אופניים צפון 01:06:16.300
בקרת אופניים דרום 01:15:50.180
סיום אופניים 01:23:30.630
בקרת ריצה דרום 01:35:38.800
בקרת ריצה צפון 01:43:26.780
כרוז 01:44:12.380
סיום 01:44:22.430