תוצאה
קטגוריה
7 / 7
100%
מגדר
7 / 7
100%
כללי
10 / 10
100%
לא זינק בזמן
הערות
מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:02:15.120
בקרת ריצה צפון 00:07:18.470
כרוז 00:07:44.220
סיום 00:07:49.570