מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:04:46.970
בקרת ריצה צפון 00:09:42.220
תחילת אופניים 00:11:08.620
בקרת אופניים צפון 00:17:46.320
בקרת אופניים דרום 00:28:26.270
בקרת אופניים צפון 00:42:37.770
בקרת אופניים דרום 00:54:33.970
סיום אופניים 01:02:45.520
בקרת ריצה דרום 01:10:03.920
בקרת ריצה צפון 01:15:40.920
כרוז 01:16:01.820
סיום 01:16:06.770