מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:07:00.270
בקרת ריצה צפון 00:14:19.120
תחילת אופניים 00:16:39.270
בקרת אופניים צפון 00:23:57.670
בקרת אופניים דרום 00:35:35.820
סיום אופניים 00:45:03.620
בקרת ריצה דרום 00:56:44.820
בקרת ריצה צפון 01:04:17.120
כרוז 01:05:01.470
סיום 01:05:12.270