מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:06:56.270
בקרת ריצה צפון 00:14:10.570
תחילת אופניים 00:16:05.720
בקרת אופניים צפון 00:22:55.670
בקרת אופניים דרום 00:33:32.670
סיום אופניים 00:41:22.470
בקרת ריצה צפון 00:44:39.670
בקרת ריצה דרום 00:52:59.820
בקרת ריצה צפון 01:01:35.520
כרוז 01:02:17.670
סיום 01:02:26.570