מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:06:36.370
בקרת ריצה צפון 00:13:16.200
תחילת אופניים 00:15:44.920
בקרת אופניים צפון 00:22:28.970
בקרת אופניים דרום 00:32:05.920
סיום אופניים 00:38:57.320
בקרת ריצה דרום 00:50:04.570
בקרת ריצה צפון 00:57:12.520
כרוז 00:57:50.670
סיום 00:57:59.820