מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:05:43.620
בקרת ריצה צפון 00:11:28.520
תחילת אופניים 00:14:23.120
בקרת אופניים צפון 00:20:13.220
בקרת אופניים דרום 00:29:04.220
סיום אופניים 00:35:41.770
בקרת ריצה דרום 00:45:03.770
בקרת ריצה צפון 00:50:44.570
כרוז 00:51:17.270
סיום 00:51:25.200
תחילת אופניים 00:56:17.200