מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:05:31.420
בקרת ריצה צפון 00:11:56.200
תחילת אופניים 00:13:33.200
בקרת אופניים צפון 00:19:23.270
בקרת אופניים דרום 00:27:32.770
סיום אופניים 00:33:41.570
בקרת ריצה דרום 00:43:12.700
בקרת ריצה צפון 00:49:51.700
כרוז 00:50:27.770
סיום 00:50:35.820
בקרת ריצה צפון 02:25:15.870