מקטע זמן
בקרת ריצה דרום 00:05:42.470
בקרת ריצה צפון 00:12:00.370
תחילת אופניים 00:13:33.620
בקרת אופניים צפון 00:19:22.570
בקרת אופניים דרום 00:27:34.420
סיום אופניים 00:33:44.120
בקרת ריצה דרום 00:42:35.220
בקרת ריצה צפון 00:49:25.700
כרוז 00:49:57.920
סיום 00:50:04.520