מקטע זמן
בקרה 00:03:54.770
בקרה 00:17:03.583
בקרה 00:30:36.400
בקרה 00:44:44.850