תוצאה
קטגוריה
15 / 11
74%
מגדר
32 / 20
63%
כללי
35 / 20
58%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:06:06.603
בקרה 00:14:11.107
בקרה 00:22:13.117
בקרה 00:30:24.433