תוצאה
קטגוריה
27 / 3
12%
מגדר
27 / 3
12%
כללי
30 / 3
10%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:57.743
בקרה 00:17:01.493
בקרה 00:33:40.997
בקרה 00:49:20.000