תוצאה
קטגוריה
27 / 2
8%
מגדר
27 / 2
8%
כללי
30 / 2
7%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:02:58.993
בקרה 00:18:10.493
בקרה 00:33:27.997
בקרה 00:48:46.750