תוצאה
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
32 / 13
41%
כללי
35 / 13
38%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:05:52.107
בקרה 00:13:17.500
בקרה 00:20:59.117
בקרה 00:28:45.373