תוצאה
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
32 / 5
16%
כללי
35 / 5
15%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:05:30.607
בקרה 00:12:21.667
בקרה 00:19:39.700
בקרה 00:26:45.370