תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
2 / 2
100%
כללי
19 / 15
79%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:05:36.880
בקרה 00:38:17.990
בקרה 01:13:55.920