תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
2 / 1
50%
כללי
19 / 13
69%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:05:16.587
בקרה 00:33:45.350
בקרה 01:03:41.960