תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:38.670
בקרה 00:22:23.300
בקרה 00:42:01.360
בקרה 01:01:16.267