תוצאה
קטגוריה
14 / 14
100%
מגדר
25 / 25
100%
כללי
25 / 25
100%
DNF
הערות
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:52.430