תוצאה
קטגוריה
14 / 13
93%
מגדר
25 / 24
96%
כללי
25 / 24
96%
DNF
הערות
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:49.183