תוצאה
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
3 / 1
34%
כללי
3 / 1
34%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:30.670
בקרה 00:20:03.557
בקרה 00:37:12.410
בקרה 00:54:59.773
בקרה 01:12:57.507