תוצאה
קטגוריה
11 / 11
100%
מגדר
11 / 11
100%
כללי
11 / 11
100%
DNF
הערות
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:24.317
בקרה 00:21:07.307
בקרה 00:39:36.370