תוצאה
קטגוריה
11 / 10
91%
מגדר
11 / 10
91%
כללי
11 / 10
91%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:24.317
בקרה 00:20:25.303
בקרה 00:38:33.807
בקרה 00:59:10.267