תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
11 / 9
82%
כללי
11 / 9
82%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:21.317
בקרה 00:20:25.550
בקרה 00:38:33.290
בקרה 00:57:02.520
בקרה 01:15:24.757