תוצאה
קטגוריה
11 / 8
73%
מגדר
11 / 8
73%
כללי
11 / 8
73%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:11.107
בקרה 00:19:41.803
בקרה 00:37:13.390
בקרה 00:55:16.200
בקרה 01:12:47.817