תוצאה
קטגוריה
11 / 7
64%
מגדר
11 / 7
64%
כללי
11 / 7
64%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:15.317
בקרה 00:19:59.560
בקרה 00:37:05.287
בקרה 00:54:10.817
בקרה 01:12:20.257