תוצאה
קטגוריה
6 / 3
50%
מגדר
8 / 4
50%
כללי
10 / 4
40%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:06:19.317
בקרה 00:14:55.563
בקרה 00:23:19.317