תוצאה
קטגוריה
11 / 6
55%
מגדר
11 / 6
55%
כללי
11 / 6
55%
Laps
מקטע זמן
בקרה 00:03:07.640
בקרה 00:18:58.307
בקרה 00:36:15.540
בקרה 00:53:39.273
בקרה 01:10:59.757